דילוג לתוכן העיקרי

מורה הנבוכים - שיעור 078-עמ רפה כל הגופים ההוים-עמ רפט שטף הדברים הביא לכך