דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים לשלוח בפורים מנות לאבלים?