דילוג לתוכן העיקרי

אפה מצות באופן שאינן כשרות לשיטתו של הלקוח, האם יתחייב לפצות את הלקוח?