דילוג לתוכן העיקרי

רוממות החוק בגרונם אך הם הראשונים לרמוס את החוק בחסות הדמוקרטיה הישראלית