דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאי מלוה ליטול שטר כסף שמצא בחצרו של הלוה שמסרב להשיב סכום ההלוואה?