דילוג לתוכן העיקרי

כיצד ינהג המתפלל בבית כנסת שהתפילה שם אינה לפי מורשת אבותיו?