דילוג לתוכן העיקרי

הערות והבהרות בקשר לשמירת ערך כלכלי של כספי הלוואה תוך הצמדתם למדד כלשהו