דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאי השוכר ליטול יחד עמו את המזוזות כשנודע לו שהשוכרים החלופיים הינם יהודי וגויה?