דילוג לתוכן העיקרי

ביטול המיגזריות הפכה לאמונה עיוורת של המאמינים בה

הקריאה לנהל השיח בועדות הכנסת בלשון נקבה - עוד שלב בתהליך ההתפוררות של החברה בישראל

מה סמכויות מנהל ועדה בכנסת?