דילוג לתוכן העיקרי

האם ניתן בפסיקת ההלכה להסתמך תמיד רק על דברי הרמב"ם מבלי להסתייע כלל בידיעת התלמוד?