הוראה ותלמוד תורה

יש אנשים שמחזירים מלא אנשים בתשובה, מגיע להם תואר רב?
תלמידי חכמים שחטאו? באיזה רמה שחוטאים מורידים להם את התואר? חטאים של כרת? או אפילו דיבור בתפילה?
יש אנשים עם כוחות ומייחסים להם תואר רב, גם להם מגיע?
מישהו שיש לו תעודת רבנות/דיינות?
יש כלל כל שהוא למי אנו קוראים רב?
תודה רבה!

שו"ת |

שלום לרב
1) מי שנמצא באולם שמחות והמלצר שאינו חובש כיפה פותח בקבוק יין או מגיש כוס יין. האם על פי דעת הרמב"ם מותר לשתות מן היין הזה?
2) מה מתכוון הרמב"ם בכתבו בהלכות שבת פרק ל' "אבל מחלל שבת בפרהסיה, הרי הוא כעובד עבודה זרה–ושניהם כגויים, לכל דבריהם" לאיזה עניין הוא כגוי? ולמשל אם הוא כגוי האם מותר לרב לחתן אותו עם בת ישראל? והאם על פי דעת הרמב"ם מחלל שבת שהגיש כוס יין מותר לשתות מהיין?
תודה רבה.

שו"ת |

ב"ה שלום כבוד הרב בבקשה מה הכוונה וגם לא לאשר קטנו עבה ממתנינו

שו"ת |

ב"ה שלום כבוד הרב רצון ערוסי מה הכוונה שראו לובן ואודם במדבר פרק ה ג מִזָּכָר עַד - נְקֵבָה תְּשַׁלֵּחוּ אֶל - מִחוּץ לַמַּחֲנֶה תְּשַׁלְּחוּם וְלֹא יְטַמְּאוּ אֶת - מַחֲנֵיהֶם אֲשֶׁר אֲנִי שׁכֵן בְּתוֹכָם תורה תמימה מזכר עד נקבה - אמר רב נחמן אמר רב, טומטום ואנדרוגינוס שראו לובן ואודם אין חייבין על ביאת מקדש, שנאמר מזכר עד נקבה, זכר ודאי נקבה ודאית, אי (אם) הכי (כך), כי איטמי (נטמא) בשאר טומאות נמי (גם), אמר קרא מזכר - מטומאה הפורשת מן הזכר (נדה כ"ח ב'):
תודה ממשה

שו"ת |

ב"ה שלום כבוד הרב רצון ערוסי בבקשה מה הכוונה שאינו יכול להשתלח? במדבר פרק ה ג מִזָּכָר עַד - נְקֵבָה תְּשַׁלֵּחוּ אֶל - מִחוּץ לַמַּחֲנֶה תְּשַׁלְּחוּם וְלֹא יְטַמְּאוּ אֶת - מַחֲנֵיהֶם אֲשֶׁר אֲנִי שׁכֵן בְּתוֹכָם תורה תמימה תשלחום - לרבות כלים, ולרבות את מי שאינו יכול להשתלח (ספרי):
תודה ממשה

שו"ת |

שלום לרב ותודה על תשובותיו
1. מה המקור לכך שאנו קמים לאח גדול, אבא וסבא כאשר הם עולים לקרוא בתורה?
2. לא ראיתי שנהגו לקום שהמארי עולה. האם ראוי לשנות מהמנהג ולקום, גם אם אהיה יחיד בביהכנ"ס (היות ושאר הקהל לא עומד) ?

שו"ת |

כב' הרב ה' עמך שאלתי מאין ומה המקורות שנוהגים התימנים בביהכנ"ס שלנו לקרוא פרשה וחצי את פרשת קורח וחצי חקת, ובשבת הבאה חצי חוקת ופרשת מסעי שאלתי וקבלתי תשובה לא מספקת לאמור משום "טורח ציבור" מה המקורות לנוהג הזה, ועל מה הם מתבססים
תודה מראש

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪