דילוג לתוכן העיקרי

האם יתחייב בברכת 'שהחיינו' על הדלקת נר חנוכה אף שיצא ידי חובה בנר שהדליקו בני ביתו יום קודם?