דילוג לתוכן העיקרי

באלו נסיבות רשאית מנהלת בספריה להטיל קנסות על המפגרים במועדי החזרת הספרים ?