דילוג לתוכן העיקרי

מדוע לא פסק הרמב'ם שהשבת היא 'פנים חדשות' כפי שנאמר במדרש?