דילוג לתוכן העיקרי

האם רשאים בשנת השמיטה, לעודד ולתמוך בנטיעות של קק"ל בנגב?