דילוג לתוכן העיקרי

האם ניתן לאמץ במשפט העברי את המושג המשפטי 'עסקת טיעון'?

האם "עסקת טיעון" מקובלת בהלכה היהודית או לא?