האם ישיבה חייבת לספק בשר חלוט לתלמידים מבני עדת תימן?

x

Audio Playlist