אגרות - בית הדין לדיני ממונות

ראשי   שאלות נפוצות     סדרי הדיון     אגרות

· בבית הדין נהוגות אגרות משלושה סוגים: אגרת פתיחת תיק, אגרת דיון ואגרת בקשות, ופרטיהן כדלהלן.

· עם הגשת תביעה שכנגד, תשולם אגרת פתיחת תיק.

· אגרת דיון מושפעת משווי התביעה. בתיק שהוגשה בו תביעה שכנגד, סכום התביעה לצרכי אגרה יחושב כסכום שתי התביעות.

· בקשה חייבת באגרה: כל בקשה למעט בקשות טכניות לדחיית מועד דיון.

· עם ההכרעה בבקשה או בתביעה, רשאי בית הדין, לפי שיקול דעתו, להטיל את חיוב האגרות על מי מהצדדים כלפי משנהו ששילם את האגרה, כשם שהוא רשאי להטיל חיוב בהוצאות נוספות (לרבות שכ"ט עו"ד) לפי שיקול דעתו.

סוג האגרה

סכומה

החייב בתשלום

מועד התשלום

פתיחת תיק

300

התובע

עם פתיחת התיק

אגרת דיון ראשון

לפי סכום התביעה

(ראו פירוט למטה)

תביעה - התובע

גישור / תיק מבית משפט- שני הצדדים בשווה

עד 15 יום לפני הדיון הראשון

אגרת דיון

לפי סכום התביעה

עד 100,000 ₪: 250 ₪ מכל צד

100,000 ₪ - 1,000,000 ₪: 500 ₪ מכל צד

מעל 1,000,000 ₪: 1000 ₪ מכל צד

תביעה ללא סכום קצוב: 500 ₪ מכל צד

עד 15 יום לפני הדיון בגינו משולמת האגרה

עיון במסמכים בתיק

________ ₪

 

בקשה חייבת באגרה

300

המבקש

עם הגשת הבקשה

תגיות: 
תאריך: 
26/11/12 י"ב כסלו התשע"ג
x

Audio Playlist