החלפת שם

שאלה: 

בעבר הייתי קשור למקובלים רבים.
השם שניתן לי בברית המילה (וכך בת.ז) היה "אלי", אך הם יעצו לי והפחידו אותי לשנות את שמי ל"אליהו רחמים", ואכן הלכתי למשרד הפנים ושיניתי שמי לאליהו רחמים.
כיום בזכות הרמב"ם אני מבין כי אין משמעות יתירה לשם, והייתי יכול לחיות מצויין גם עם השם אלי.
אך מה לעשות, כעת כתוב לי בת.ז "אליהו רחמים", ושם קודם: אלי.
האם בכתובה אהיה חייב לכתוב אליהו רחמים? אינני מעוניין בשם זה מכיון שהוא מזכיר לי את בורותי בעבר, ואני רוצה לחזור לשמי השטבעי שניתןללי ע"י הורי

תשובה: 

אין זה נכון לומר שלפי הרמב"ם אין משמעות לשינוי השם, כי מגדרי החזרה בתשובה, יש והחוזר בתשובה צריך לשנות מקום ולשנות שם, כדי שתתחולל בו התמורה הרוחנית האמתית, וגם תוקרן לזולת.
איני יודע באילו נסיבות יעצו לך אותם מקובלים לשנות את שמך, כך שאפשר ששתי השיטות תוכלנה, במקרה זה, שתלכנה בד בבד.
וגם אם לא, אין לומר שהשם שהוצע לך מזכיר לך את בורותך, עד כדי כך שאינך רוצה להיזכר בו. רק אם היה בשינוי השם שלך סרך עבירה, או פגם בהשקפה, היית צודק בעמדתך זו.
אך, אפשר שהרמב"ם היה אומר על ההצעה שהוצעה לך, שאין הדבר מעלה ולא מוריד, ולא מזיק.
לגופו של דבר אם השם המופיע בתעודה הוא אליהו רחמים, וכך הנך נקרא, זה השם שייכתב בשטר הכתובה.

תאריך: 
01/08/07 י"ז אב התשס"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist