עציץ שאינו נקוב ועציץ נקוב לעניין ערלה

תשובה: 

אכן, לפי שיטת רבינו נראה שהנוטע בעציץ שאינו נקוב, שהוא ניתן להתבקע, יש דין ערלה לאילן שגדל בו (רק לאילנות). מאחר והשורשים של האילן הם קשים ומתפשטים והם גורמים לביקוע של העציץ, והם יוצאים ומתחברים עם האדמה (לא כן שורשי הזרעים).
משום כך נראה, שאם מוציאים את האילן עם הגוש עפר, כשהוא שלם, אין מפסידים את שנות הערלה.
עציץ נקוב שהוא תלוי באוויר, גבוה, לדעת רבינו, דינו כאינו נקוב.
כי לפי שיטת רבינו, רק אם יש מצב שבו מתחבר הצמח עם האדמה, אפילו בנימין דקים ביותר, אז הוא נחשב כמי שהוא שתול באדמה.

תאריך: 
01/08/07 י"ז אב התשס"ז
x

Audio Playlist