דין כתיבה בכתובה

שאלה: 

לכבוד הרב השלום והברכה
שאלתי היא בכתובה של גרושה מעדות המזרח
יש לכתוב שהיא הייתה גרושה מתרכתא?
ב) כיצד המנהג לכתוב שם של אישה או גבר שיש להם שם שניתן להם ביום הברית ,או לאישה ביום לידתה. אולם יש להם שם לועזי כינוי שכולם כמעט מכירים אות/ה בשם הזה הכיצד יש לכתוב ?
ג) כיצד כותבים את השם ז'נט יש הכותבים כך ג'אנט ויש הכותבים ז'אנט כיצד הוא המנהג הנכון ?

תשובה: 

א. בכתובה של גרושה כותבים מתרכתא, כדי להזהיר מפני נישואין עם כהן, שאפילו תתאלמן מזה שהיא נישאה לו, כעת כשהיא גרושה, אסור לה להינשא לאחר מכן לכהן. והציון בכתובתה שהיא גרושה, יסייע למנוע מכשול בעתיד.
ב. ניתן לכתוב את השם המקורי, ולהוסיף הנקרא כך וכך, דהיינו הכינוי.
ג. הדקדוק בכתיבת השמות כמתואר בשאלתך הוא בעיקר בגיטין. והדיינים העוסקים בכך מברכים היטב דרך כתיבת השמות בכל מקום ומקום. בכתובה, לכתחילה מדקדקים בשמות, רק כדי לסייע לעניין הגיטין, אם אי פעם יזדקקו לכך.
אבל בעיקרו של דבר, שטר כתובה הוא כשטר ממון וכל שמובן מי הוא המתחייב, די בכך. ולכן אם בכל אחד משלושה האופנים, כל שהוא מובן מיהו החייב, יש תוקף לכתובה.

תאריך: 
01/08/07 י"ז אב התשס"ז
x

Audio Playlist