קריאת תהלים ושמו

שאלה: 

שלום עליכם- כבוד הרב שליט"א. א. האם מותר לפי הדין לקרוא מזמורי תהלים בלילה? מהו ההסבר שממנו נמנעים מלקרוא? ב. האם מותר לקרוא שמו"ת בלילה? אם אסור, מדוע? ישר כוח!!! ותודה מראש...

תשובה: 

א. לפי המקובלים, אין לקרוא מקרא בלילה, רק ביום. ובכל זאת רבים קוראים מזמורי תהלים בלילה, כי כנראה, עיקר הקפידא של המקובלים, כשקוראים מקרא על דרך הלימוד. לא כן כשקוראים מזמורי תהלים על דרך התפילה.

ב. מצד הדין (נגלה), מותר. וכך נהגו אבותינו, לפחות בליל הושענא רבה, כשהגיעו לפרשת וזאת הברכה, שקראו אותה שניים מקרא ואחד תרגום.

תאריך: 
01/08/07 י"ז אב התשס"ז
x

Audio Playlist