שאלה בתפילה

שאלה: 

בס"ד

לכבוד רבינו הקדוש נעים הליכות ורב פעולות
ישאל השואל שאלה בתקוה למענה כהלכה

מה דעת/מנהג התימנים ושאר העדות לגבי "עלינו לשבח" הנאמרת בסוף התפילה?
מהו חשיבותו? צריך לעמוד לכוון במשהו?

יודע אני מה נוראה היא תפילה זו ויש המתארים אותה כסוף "המכתב" החותמת של התפילה. ואם תחתום על המכתב המכובד שעמת וכתבת ושלחת ובתחתיתו תחתום קישקוש שלא ברור ולא מובן לא יזהו אותך או לא יכבדו!
וכן אמרה יהושוע בן נון...ובודאי שקטונתי לספר לרבינו הקדוש.
אז מדוע בסוף התפילה כולם רצים וגועשים אפילו לפני שבכלל אמרו תפילה נוראה זו,אם בכלל אומרים?!

אשמח לתגובתך

יישר כח על כל המפעל

תשובה: 

עלינו לשבח היא תפילה נפלאה וחשובה. וחבל שהנהיגו לאמרה כל יום, ובסוף התפילה. כי באופן זה שחקו אותה. וליבנו גס בה. ואין אנו מתבוננים בתכנה, ובעבר לא נהגו לאמרה. ועתה שנוהגים, לפחות ישתדל האדם לאמרה בכוונה.

תאריך: 
25/08/08 כ"ד אב התשס"ח
x

Audio Playlist