כללי

שאלה: 

לק"י למו"ר השלום והברכה. א. מה הפשט של המשנה "תשובה תולה" וכו' וכ"פ בהל' תשובה. ב. לאיזה צד היו"ד שבתפילין צריכה להיות לצד הגוף או כלפי חוץ? ג. מדוע רבנו גורס תלמיד חכמים ולא תלמיד חכם ביחיד? ומהו ההבדל בין תלמיד חכמים לתלמידי חכמים? ברוך תהיה מכל העמים

תשובה: 

א. תולה לעניין כפרה, שלא יתכפר לו עד שיעשה כך וכך. ב. לצד הלב, והוא בחלק העלי של התפילין שלכיוון החיק. ג. תלמיד שלמד אצל חכמים רבים.

תאריך: 
17/07/09 כ"ה תמוז התשס"ט
x

Audio Playlist