דילוג לתוכן העיקרי

כבוד הורים וסב

שאלה

לק"י

שלום רב לכבוד תורתו.

*מהו הדין לכבוד אב ואם כשהם חילונים האם ההלכה מתיחסת אליהם כהורים רגילים [שומרי תורה] או שיש אופנים להקל כמו לעמוד וכו'.
*מהו הדין בכבוד סב וסבתא בדומה לשאלה הקודמת או שהם עמי ארצות?

תודה רבה ויהי רצון שתנחל הצלחה וברכה בכל מעשי ידיך.אכי"ר.

תשובה

יש לכבד גם הורים לא דתיים, ה' יסייעם לשוב בתשובה שלמה.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.