דילוג לתוכן העיקרי

תפילה בתפילין ונט"י.

שאלה

לק"י
שלום רב לכבוד הרב
שאלתי הראשונה הינה בנוגע לתפילה בתפילין במנחה להבנתי במניין קבוע בו נמצא גדול ממך ואניו מתפלל בתפילין אסור יהיה לי להתפלל בתפילין משום יוהרה
א. האם אני צודק בזאת?
ב. מה תהינה ההוראה בנוגע לשטיבלך בו אנשים אינם מכירים אחד את השני אך ודאי ויש בו גדולים ממני ביראה ובחכמה?
ג. האם תפילת יחיד בתפילין עדיפה?
ד. במידה ומותרת התפילה בתפילין בשטיבלך האם עדיפה היא מתפילה במניין קבוע ללא תפילין?

הנושא השני הינו בנוגע לנט"י
א. האם הרב יוכל להסביר בדיוק את סדר הפעולות וכיצד, עיקר הדברים שאינם ברורים לי הינם
א. מתי מגביהים הידיים האם זה בעת הברכה לפני הנטילה?
ב. כיצד(פיסית) יטול ע"ג ידיו ואצבעותיו יפנו כלפי מעלה, והאם זו הדרך הנצרכת?

שיזכה הרב להפיק רצון מאת השם בכל מעשיו
תודה רבה ישראל.

תשובה

תפילין א-ד.
בנוגע לתפילין אין להניח בזמנים כאלה, בפני גדולים שאינם מניחים. אשר לטלית ראה תשובה שהשבתי בעניין זה.

נט"י א-ג.
לפי הדין כשנוטל את ידיו הוא בעצמו, הוא נוטל כשידיו מוגבהות למעלה, מחשש שיחזרו מים מעבר לפרק היד ומנגב. רבינו, ברכות, ו, [יז] (טז). אבל כשנוטל ידיו ע"י אחרים, נהגו אבותינו שמגיש ידיו כמו חפניים, והמים מגיעים למלוא חפניו, ומשפשף ידיו משום נקיות והלה ממשיך ליצוק מים על ידיו. וכך מושגות שתי תכליות, נקיות וטהרה. ודע שכשניטל ידיו ברביעית ובשטיפה אחת, אינו צריך לחשוש לחזרת המים מאחורי הפרק, עיין שו"ע, או"ח, קסב, א, ובכל זאת, דרך הנטילה שנקבע, כשידיו מוגבהות.