סיום מסכת

שאלה: 

לק"י

א. האם בתימן היה נהוג לקיים מסיבה/סעודה לרגל סיום מסכת ?
ב. האם בתימן נהגו לומר את הנוסח המופיע בסיום מסכת ? "(רפרם בר פפא....)
ג. במידה וערכו סעודה לרגל סיום מסכת, האם אפשר לברך ברכת האורח הארוכה לבעל הבית שהזמין
ומימן את הסעודה ?
ד. האם במקרה של סעודה לסיום מסכת אפשר לומר את הנוסח בזימון "שהשמחה במעונו", האם סיום מסכת נחשב שמחה ?

ברוך תהיה !

תשובה: 

א. לא.
ב. יש שנהגו, והוא מנהג מאוחר.
ג. למרות שלא נהגו, אם בכל זאת קיימו סעודה, ומדברים בה דברי תורה ושירת קודש, יש לברך ברכת האורח לתורם הסעודה.
ד. לא.

תאריך: 
29/10/10 כ"א חשון התשע"א
x

Audio Playlist