דיני טהרה

שאלה: 

שלום עליך רבי! למדנו בפרשת וירא כתוב:שאברהם אמר אקחה פת לחם ואח"כ אמר לשרה לושי ועשי עוגות, מכיוון שראה שהיא נטמאה... שאלותיי הן:
1. שגם הימינו אנו צריכים להקפיד על כך שהאישה בנידתה לא תאפה חלות/לחם?
2. מה שורש הבעייה בלישה או בהפרשת חלה או באפייה? אודה לה' שזיכה אותנו לרב שקיבל מחוכמתו יתברך. ותודה לב.

תשובה: 

1. מימי מתן תורה עד שבטלו הטהרות, היה מקום לחשוש. בימינו אין ל חשוש כי כולנו טמאי מתים.
2. בימים שנהגו הטהרות היה חשש שלא לטמא את החלה, כי החלה היא תרומה ואסור לטמא את התרומה, ותרומה טמאה יש לשרפה. החשש לטומאה, בכל שלב מן הלישה, כי המים הכשירוה לקבל טומאה.

תאריך: 
29/10/10 כ"א חשון התשע"א
x

Audio Playlist