עשירי לטבת.

שאלה: 

לק"י
לכבוד הרב שלום
בעניין עשירי בטבת שחל ביום ו הקרוב
מה וכיצד מנהגנו לפי רבנו

בברכת שלום על ישראל

תשובה: 

צום י' בטבת ביום ו' - עיין דברי מארי תעניות ה, ד, אות י' עמ' תתח, קוראים שיה"ש וחמשת המזמורים כנהוג. מניחים תפילין, קוראים בתורה ויחל, מתפללים מנחה, חולצים תפילין (מיד אחרי מנחה, אין להמתין עד לק"ש), ומתחילין קבלת שבת כנהוג. ואת הקידוש והאוכל, מיד, אחרי צאת הכוכבים, לא לפני, ולא אחרי.

תאריך: 
13/12/10 ו' טבת התשע"א
תגיות: 
x

Audio Playlist