סידור שיח ירושלים

שאלה: 

לק"י
שלומות כנהר לכב' הרב ערוסי!
בסידור שיח-ירושלים חלק ראשון (לימות השנה) מהדורה שישית מעודכנת תשס"ה -הקדושה במוסף ר"ח עמ' שסט' - והקדושה במוסף לחוהמ"ע עמ' שע"ט :
הערה א' (ד"ה): " בנוסח הרמב"ם ותכאליל עתיקים...לא נזכר נוסח "כתר" אלא...
הערה ב' (ד"מ): "כן הנוסחא ברמב"ם ובתכאליל קדמונים....
שאלתי: האם לא תרתי דסתרי ? האם הערה א' אינה סותרת הערה ב' ? אם לא נזכר ברמב"ם נוסח "כתר" כיצד גירסת "עם עמך" הוא הנכון?
תודה
יחיא

תשובה: 

הצדק עמך. נראה שאירעה לעורכים פליטת קולמוס בהערה ב', שלא היה ראוי לכתוב רמב"ם, רק בתכאליל הקדמונים.

תאריך: 
10/06/12 כ' סיון התשע"ב
x

Audio Playlist