כונה לצאת יד"ח

שאלה: 

כאשר אני מתכוון לצאת יד"ח מדין שומע כעונה {קידוש הבדלה וכד'} אני לא בטוח שאני מכוון, האם כשאני אומר בפה הריני מכוון לצאת יד"ח יש כאן ודאי כונה לצאת יד"ח?

תשובה: 

גם אם אינך אומר בפיך שאתה מתכוון לצאת ידי חובה ע"י שמיעה מן המקדש, או מן המבדיל, די בכך שאתה מתכוון לצאת ידי חובה בשמיעה, והמקדש ברבים, או המבדיל ברבים, בוודאי מתכוון להוציא את השומע, בכך אתה יוצא ידי חובה.

האזן להלכה יומית באודיו באתר נצח ישראל בעניין זה.

תאריך: 
11/10/12 כ"ה תשרי התשע"ג
תגיות: 
x

Audio Playlist