דילוג לתוכן העיקרי

שליח ציבור

שאלה

שלום הרב,
האם יש מניעה מלהעלות נער מעל גיל בר מצווה כחזן לתפילת מוסף בשבת?
תודה.

תשובה

הדין הוא עד שיגדל זקן.

אבל לפי השו"ע, אפשר שיהיה ש"ץ באופן ארעי, ובלתי קבוע, אם אכן כבר הגיע לעול המצוות, אף שטרם גידל זקן.