דילוג לתוכן העיקרי

בלדי שמתפלל אצל שאמים או ספרדים

שאלה

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול מה דעת מארי יוסף קאפח על בלדי שמתפלל אצל שאמים או ספרדים האם הוא חייב להתפלל בנוסח שלהם גם בכזה אופן שאינו ניכר לאלה שסביבו שהוא משנה מהנוסח שלהם? ןמה לגבי המבטא?

תשובה

כלל גדול לכל יהודי שמתפלל בבית כנסת שאינו לפי מנהג אבותיו, זה יכול להיות גם לגבי תימני, אצל אשכנזים או ספרדים, וכן ספרדי אצל תימנים או אשכנזים, או אשכנזי אצל תימנים או ספרדים, שבכל חלקי התפילה הנראים והנשמעים, ינהג כמנהג המקום, ובתפילת לחש כמנהג אבותיו.