להתפרנס מהתורה והרבנות

שאלה: 

שלום כבוד הרב,
יש לי שאלה, אבל חשוב לי מאוד לפתוח בהקדמה שהיא לא נשאלת מכיוון של התרסה אלא באמת ובתמים מכיוון של תורה היא וללמוד אני צריך, כמו שכתב רבינו.

כבוד הרב שיחיה (כמו גם המארי ז"ל) , מתפרנס ממלאכת הרבנות בזמן שלכאורה זה אסור לפי רבינו. חוששני שמא מותר הדבר ולא הבנתי את דברי רבינו. ילמדינו רבינו.

תשובה: 

אכן אסור לדיין לדון ולדרוש שכר עבור שפיטתו מבעלי הדין, רק שכר בטלה.

וכן רב אסור לו ללמד תורה או להורות הלכה ולבקש שכר על כך.

אולם אם הדיין או הרב, מפנה את זמנו, והוא מתמנה ע"י הציבור, לשפוט באופן קבוע, וכן הרב משמש כרב שזהו עיסוקו העיקרי, מותר לקבל שכר מקופת  הציבור. 

וכך היה בזמן המקדש שממותר השקלים נתנו שכר לדייני הגזילות, וכך רבינו פסק את ההלכה בהלכות שקלים. וכך שאלתי את מארי ז"ל, וכך השיב לי על עצמו, וגם לגבי ברבנות.

תאריך: 
31/07/16 כ"ה תמוז התשע"ו
x

Audio Playlist