דילוג לתוכן העיקרי

אגרת תימן

שאלה

לכבוד הרב,
הרמב"ם לקראת סוף אגרת תימן מדבר על נביאי ומשיחי השקר ואומר שבגללם קרו לישראל צרות רבות. אעתיק חלק מלשונו לתזכורת: "ויש עליכם לדעת כי בתחילת מלכות ישמעאל עמד איש בעבר הנהר ואמר שהוא משיח, ויצא בכלל עשרת אלפים מישראל והייתה האות שלו שלן מצורע והשכים בריא, ולא נשלם עסקו ולא עמדה עצתו וחזר. ונשאר ישראל אחריו בערי אספהן בעצם הגלות, והתחדשו עליהם בגללו צרות. וכמו כן עמד איש אחד במערב במדינת פאס, היום מ"ה שנה, ואמר שהוא מבשר ושלוחו של משיח, ואמר שבאותה שנה יגלה, ולא יצא דברו לאור, והתחדשו לישראל בגללו צרות. והודיעני הדבר הזה מי שהיה מצוי בכל. וקודם זה כמו עשר שנים עמד בארצות ספרד במדינות קרטבה איש אחד, ואמר שהוא משיח, וכמעט קט הייתה כליה על שונאיהם של ישראל בגללו. וקודם זה כמו למ"ד שנה עמד אחד בצרפת, ואמר שהוא משיח, ועשה אותות לפי סברתם, והרגוהו הצרפתים והרגו עמו כלל מקהילות הקודש. ואלה הדברים שקדמה הבטחתם ע"י הנביאים שהודיעונו כמו שאמרתי לכם. שבקרוב לימות המשיח האמיתי ירבו הטוענים והחושבים שכל אחד מהם משיח, ולא תעמד טענתם ולא תתאמת, ויאבדו הם ויאבדו עמהם רבים. " השאלה שלי היא מדוע לדעת הרמב"ם משיחי ונביאי שקר גורמים צרות לעם ישראל, ומניין הקשר הסיבתי בינם לבין הצרות? כי גם אם נגיד שהעם טעה והכריז על בטעות על משיח שקר כעל משיח אמת, למה הוא נענש על כך? והרי גם בבר כוכבא העם טעה להחשיבו כמשיח. אמנם שם הצרות באו כתוצאה מכישלון המרד אבל לא מצינו שנענשו על כך. ובמשיחי השקר בתימן לא היה מרד ממש שגרם לחללים כמו בבר כוכבא. אז מניין לרמב"ם שהם גרמו לצרות?

תשובה

בדרך כלל משיחי שקר גורמים למפחי נפש ולאכזבות, וכתוצאה מכך למשברים באמונה. יש ומשיחי שקר גם מתנהלים שלא לפי ההלכה, וגורמים לשיבושים הלכתיים ודתיים חמורים, כמו ש"ץ וכיו"ב. משיח שקר גורמים לכך, שהשלטונות הזרים רואים בהם ניצנים של מרד נגדם או התארגנות נגדם, ומדכאים את עמנו. עניין בר כוכבא שונה, כי גדולי חכמי ישראל תמכו בו, והם לא טעו, כי הוא היה ראוי, אלא שבסוף שינה דרכו.