משמיע קול בשבת

שאלה: 

שלום כה"ר.
1) לא ברור לי דברי מארי בפ"ג שבת אות יב(או יא נראלי) לגבי משמיע קול, שלומד מטחינת ריחיים. מה הגדר של האיסור? האם כל משמיע קול אסור, אפילו אם הוא סתם רעש?
2)כיצד אפשר בימינו לקיים דברי חז"ל ולא לאכול לפני תפילת מנחה?האם אולי צריך להתפלל מנחה גדולה? או שצריך לשמור על מנהגנו, ובימות הקיץ הארוכים לא לאכול במשך 8 שעות?

תודה רבה

תשובה: 

1. כוונתו של מארי ז"ל, שם, אות יא, שכל השמעת קול שיוצרת אוירה של חול, ועשייה, כמו השמעת קול טחנת מים, קול רדיו וכן מכונת כביסה בפעילותה כשהיא משמיעה קול, או מדיח כלים וכיו"ב.

2. מנהגנו הוא כדלקמן: לגבי היחידים אוכלים גם בזמן מנחה גדולה, מאחר וקבוע לו מנין במנחה קטנה. לגבי ציבור כגון סעודות מצווה, השתדלו לקבעה לפני מנחה גדולה, כדי שלא יצטרכו להתפלל לפני הסעודה, וכך אני נוהג. שאם הציבור החלו באיחור לסעודת מצווה, וכבר הגיע זמן תפילת מנחה גדולה, אנו מתפללים ואח"כ סועדים.

תאריך: 
05/06/17 י"א סיון התשע"ז
תגיות: 
x

Audio Playlist