הגבהת מוצר בחנות

שאלה: 

לק"י.
שלום כבוד הרב.
אדם שהגביה מוצר בחנות, האם קנהו בהגבהה(הל' מכירה ד,יב) או שמא מנהג המדינה בימינו לבדוק את המוצר לפני, שאין בו פגם, ולכן לא גמר בדעתו לקנותו(במיוחד שצריך להיזהר מרמאים)?

תשובה: 

קונים בהגבהה, אם זו כוונת המוכר והקונה, אבל כל שההגבהה היא לא בכוונת מעשה קנין, כגון שמגביה כדי לבדוק המוצר, אין הגבהה זו נחשבת מעשה קניין.

תאריך: 
02/07/17 ח' תמוז התשע"ז
x

Audio Playlist