מנורת חנוכה בבית מלון

שאלה: 

שלום עליך מארי
מה דין המתארח בבית מלון בימי החנוכה,
היכן עליו להדליק מנורת החנוכה?
(הרי אין רשותו רשות כל המלון והוא מוגבל בהגבלות שונות, כגון שאינו רשאי להדליק בפתח חדרו, בחלונו וכיוצ"ב)
והאם עליו להדליק בלא ברכה?

תודה

תשובה: 

המקום שבו אדם מדליק נרות חכונה לא צריך שיהיה בבעלותו של המדליק.

די כך שהאדם שוהה בבית בזמן ההדלקה, כדי שידליק שם, אפילו כבר רשות ולאו דוקא שוכר, וכל שכן שוכר. 

צא וראה אורח משתתף בפרוטה עם בעל הבית, ולכן אורחי המלון מדליקים במלון בכניסה למלון, מול רה"ר וכן אנו עושים.

תאריך: 
17/12/17 כ"ט כסלו התשע"ח
תגיות: 
x

Audio Playlist