דילוג לתוכן העיקרי

טלית קטן

שאלה

שלום לכבוד מו"ר
אעפ"י שטלית קטן אינה מצווה לדעת רבינו הרמב"ם, אנחנו מחנכים את ילדינו ללבוש טלית קטן כנהגה טובה, כפי שכתב הרב בתשובותיו.
לאחרונה בני קרא בעלוני השבת תשובה של רב נגד לבישת טלית קטן בצורת גוף ציצית במיוחד בטיולים ובפעילות ספורטיבית, מהטעם שגופיה נועדה לספוג זיעה
וזה לא מכובד בבגד כזה להטיל ציצית. בבדיקה במס' שותי"ם באינטרנט, ראיתי שהדבר שנוי במחלוקת יש מתירים ויש אוסרים. בני החל להימנע מלבישת הציצית בטענה כי הוא מזיע וכו' (ההרגשה היא שהוא מחפש תירוצים למה לא ללבוש ט"ק)
אבקש לדעת מה דעת כבוד מו"ר בנושא זה .
א. האם ברמה העקרונית ראוי ללכת עם גוף ציצית ?
ב. האם יש בעיה לקיים פעילות ספורטיבית או טיול, שוודאי מזיעים בו, עם גוף ציצית ?
בברכה,

תשובה

אכן כן. טלית קטנה לשיטתנו, אינה מצווה כלל, וטוב מטעמים חינוכיים ללבשה. כמו כן, נכון שאין רצוי שהגופיה תהיה טלית קטנה, משום שבגד זיעה אינו בגד.

אולם אם יש נוער, שאם לא נתיר לו שימוש בגופיות עם ציצית, לא ילבש טלית קטנה, נראה לענ"ד, שעדיף שישחקו משחקיהם הספורטיביים עם הגופיה מצויצת, בגלל הערך החינוכי, שהרי אפילו טלית גדולה, שהיא בבחינת מצווה מותר להתכסות בה, או להתחמם בה, או לשים כסף או מצרכים בתוכה, כמו בתימן, וכשהוא ערום ואין לו בגד מותר לו להתכסות בטלית גדולה, ורק בדרך ביזוי, כגון לדרוך עליה וכיו"ב - אסור.