דילוג לתוכן העיקרי

מנחה ערבית

שאלה

שלום כבוד הרב,
אצלנו ביישוב נוהגים כל יום להתפלל מנחה ערבית ממש צמוד אחד אחרי השני,דהיינו איך שהחזן מסיים "אחד ושמו אחד" מייד הוא מתחיל "והוא רחום" מתפללים ונפטרין לבתיהם.
שאלתי היא,
האם אין בדבר משום לא לעשות את המצוות חבילות חבילות?

תשובה

בשתי מצוות דרבנן - אין כלל זה. במיוחד שתפילת ערבית בראשיתה היתה רשות, רק בשתי מצוות דאוריתא, כמו ברכת המזון וקידוש בליל שבת.

לא כן בברכת המזון והבדלה מאחר וההבדלה מדרבנן.

זאת ועוד, אין עושין מצוות חבילות חבילות במעשה אחד, לא כשהן סמוכות זו לזו.

כגון כוס של ברכה לברכת המזון ולקידוש, או שמחת חתנים בחול המועד, בעיצומה של שמחת החג.

אבל אנו מתעטפים בטלית ומיד מניחים תפילין. אנו מניחים תפילין של יד שהיא מצווה בפני עצמה וסמוך לה תפילין של ראש שהיא מצווה בפני עצמה.