דילוג לתוכן העיקרי

חוזר וניעור

שאלה

שלום רב על אילו הכשרים ניתן לסמוך לדעת רבינו הרמב"ם שמחמיר בפסח בחוזר וניעור בהרבה דברים ששאר העדות מקלים בהם? יורנו ושכמ"ה

תשובה

על כשרויות מהדרין של האשכנזים, מאחר והם נהגו להחמיר לפחות ביבש שנתערב שאומרים לגביו חוזר וניעור. ועדיין אין הדבר מספק לפוסקים כהרמב"ם. ויש לשאול אם הם החמירו יותר ממה שכתב הרמ"א, או"ח, תמז, ד, גם לגבי לח בלח. וא"כ יש לסמוך עליהם.