צדקה לישיבות

שאלה: 

קראתי במשנה תורה, תלמוד תורה, פ"ג את פירושיו של הרב קאפח שאני מאוד מעריך על נושא איסור הנאה מתורה.
רציתי להיות בטוח אם הבנתי נכון את הנואשים הבאים:
1. אסור לתלמיד חכם לקבל צדקה בשום מקרה פרט לדין הרגיל של עני בו הוא מוכרח לקבל צדקה פן יגווע למוות. אבל בכל מקרה יש עליו לפרנס את עצמו.
2. גם לישיבות אסור לקבל צדקה כדי לקיים את הישיבה שלהם אלא יעשו זאת מכספם על מנת למנוע ביזוי תורה.
3. הוא משתמש במילים - אלו לא רוצים להעביר ואלו לא רוצים לעבור. כלומר הבנתי מזה שאף על התורם חלה חובה מסוימת שלהמנע מלתת צדקה לישיבות בכדי שלא להעביר. הדברים בלבלו אותי על אף השפה הברורה בהם נכתבו בשל המצב הקיים ההפוך ורציתי להיות בטוח.
תודה מראש אחיך מקרית אונו.

תשובה: 

אין מדובר בצדקה אלא במענק עבור התעסקותו בתורה. לכתחילה - אסור. אך מותר מדין עת לעשות לה' הפרו תורתך. עיין שם היטב.

תאריך: 
04/04/04 י"ג ניסן התשס"ד
x

Audio Playlist