סוף ספר זרעים

שאלה: 

הרמב"ם מסיים ספר זרעים "ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש וכו"' ומתלבטים המפרשים איך ליישב את זה עם שיטתו שאסור לפרנס עצמו מלימוד תורה, ומהר"י קאפח זצ"ל כותב בפירושו שלא הבינו כוונת הרמב"ם פה אלא שאינו לפרסם פירושו וכו'. אולם אחר שהלך הצדיק לעולמו, במטו מינך תגלון פתגמין ותימרון חידושא מה הבנתו ברמב"ם. ואתם שלום וביתכם שלום

תשובה: 

לא שמעתי מפיו בעניין זה. אבל דברים ברורים מאלו במה שכתב בפירושו בסוף שמיטה ויובל. שדברי רבינו בסוף שמיטה מכוונים לבאי עולם, ולאו דוקא מישראל, שיכולים להיות כמו רבי עקיבא כמו שמעיה ואבטליון.

תאריך: 
19/04/04 כ"ח ניסן התשס"ד
x

Audio Playlist