הפרשת חלה

שאלה: 

לרב רצון ערוסי יצ"ו שלום רב. לשיטת הרמב"ם במשקל זמנינו
1. מעל כמה ק"ג יש צורך לעשות הפרשת חלה?
2. האם יש הבדלים בין בצקים שונים?
3. כמה יש להפריש?
4. האם יש צורך להפריש דוקא קודם אפיה?
5. האם יש צורך לשרוף את הבצק המופרש?

תשובה: 

1. אם יש בקמח משקל
1.586 ק"ג חייב בברכה, אולם השיעור הנפוץ היום הוא
1.666 ק"ג, שרק במשקל כזה של קמח יש להפריש בברכה. פחות מכן יש להפריש בלי ברכה עד
1.200 ק"ג. וכך יש לנהוג.
2. כן. כי המשקל הסגולי של מיני הדגנים יש הואו שונה כגון דגני א"י ודני מצרים, כפי שציין הרדב"ז.
3. 1/48. בפועל נוהגים להפריש עיסה בגודל של למעלה מביצה.
4. כן. לכתחילה יש להפריש בזמן העיסה, ראשית עריסותיכם. ובדיעבד אפילו אחרי אפייה.
5. כן.

תאריך: 
02/06/04 י"ג סיון התשס"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist