אמונה

שאלה: 

חבר שאין לו אינטרנט ביקש לשאול, מכאן בלשונו:
א. מהי הגדרת אמונה ב-ה'? (אליבא דרמב"ם)
ב. האם נכון להגדיר את האמונה ב-ה', כהישענות על ה' המבוססת על ידיעת ה' מתוך חקירה?
תודה וסליחה על הטירחה עכ"ל

תשובה: 

הביטוי חקירה קיבל משמעות שלילית. אלא דע את אלקי אביך ועבדהו.

תאריך: 
03/06/04 י"ד סיון התשס"ד
x

Audio Playlist