פסיקה, סגנון לימוד

שאלה: 

שלום לכבוד הרה"ג
רציתי לשאול את כ"ת :אני לומד תלמוד. ואני יודע ששתי הגישות העיקריות הן השיטה האשכנזית (פלפולים) והספרדית (לאסוקי שמעתתא אליבא..).
רציתי שכ' הרב יאמר לי כיצד ללמוד כך וכיצד כך? ר"ל: האם יש ספר שאם אלמד אותו יחד עם הגמרא אלמד עפ"י שיטה זו, ואם אלמד עפ"י ספר אחר אלמד עפ"י שיטה אחרת. האם המאירי הוא דוגמא לשיטה הספרדית? ואילו ספרים יש לשיטת הפלפול? האם הרב ימליץ לי ללמוד מספר "כסף נבחר"? שמעתי שהוא בסגנון הלימוד בישיבות האליטאיות. איך הספר מחובר ועפ"י איזה סדר? הוא של פלפול? מה דרכו? אגב, דרך הלימוד בתימן, כיצד ואיזו? בירושלמי ברכות דף ד, ישנה פיסקא שאומרת שאם נכנסים לביה"כ בעת ברכת הכהנים יש לומר כך וכך, ואם בתפילה אחרת, יש לאמר כך וכך. מדוע זה לא להלכה? (או שמא אני טועה). תבורך על סבלנותך להשיב לגולשים, יהי"ר שהקב"ה יתן לך כח ואריכות ימים להמשיך לשמש בקודש. הצעיר בתלמידך

תשובה: 

כידוע, חז"ל קבעו שבן חמש למקרא ובן עשר למשנה, ובן חמש עשרה לתלמוד. כלומר, מגיל חמש עשרה ואילך כשלומד התלמיד תלמוד, הוא כבר יודע את כל המקרא ואת כל שישה סדרי משנה. לצערנו, בימינו ללומד תלמוד אין רקע במקרא ובוודאי לא במשנה, ולא תמיד יש להם ידע בהלכה. לכן בנסיבות הקיימות הנני מציע ללומדי תלוד את סדר הלימודים הבא:
1. פירוש המשנה להרמב"ם וקהתי
2. ההלכות של אותה משנה, רמב"ם ושו"ע
3. גמרא ורש"י ומאירי
4. לאחר מכן רי"ף ורא"ש, רמב"ם, טו"ר ושו"ע
5. רק לאחר מכן תוספות אפשר וניתן להרחיב ולהעמיק, אבל לימוד כזה יש בו כדי להשיג יעד של לימוד גמרא הלכה למעשה, וידיעת השיטות השונות בהלכה תוך התבססות על שלושה עמודי עולם: פוסקים, מפרשים, מחדשים. בברכה רצון ב"ר יוסף ערוסי הלוי

תאריך: 
21/06/04 ב' תמוז התשס"ד
x

Audio Playlist