להלכה ולא למעשה

שאלה: 

שלום וברכה! האם החיוב על גילוי עריות כאשר התקיים "כמכחול בשפופרת" ישתנה כאשר הזוג השתמש באמצעי מניעה שלכאורה חוצצים בין הגופים?

תשובה: 

נראה שלא ישתנה הדין. עיין שו"ת מהרש"ם, ח"ו, קצה. וכל שכן בנידון זה.

תאריך: 
24/06/04 ה' תמוז התשס"ד
x

Audio Playlist