חזרת התפילה

שאלה: 

לק"י לכבוד מוהר"ר ערוסי הי"ו שלום רב, לאחרונה התחלתי להתפלל בבית כנסת תימני בנוסח בלדי (נוסח משפחתי הוא שאמי אך בית הכנסת הבלדי מתאים לי מבחינת נגישות) ושם נוהגים להתפלל מוסף של שבת וכן מנחה ללא תפילת לחש אלא תפילת חזרה בלבד.... האם בזמן שמתפלל הש"ץ את תפילת החזרה מותר לקרוא איתו מילה במילה את הברכות או רק להקשיב לברכות ולומר אמן... חששי הוא שאם אני אומר איתו את הברכות יש כאן הפסק שהרי במהלך חזרת התפילה אומרים קדושה וכן ברכת כהנים במוסף.... לעומת זאת אם אני רק עונה אמן אני לא ממש מרגיש שהתפללתי היות ולפי הנוסח השאמי (וכן הספרדי) אליהם אני רגיל, יש תפילת לחש לפני החזרה.... כיצד אם כן יש לנהוג? בברכת התורה ובכבוד רב,

תשובה: 

אם בבית הכנסת שמתפללים בנוסח שאמי מתפללים כהלכה, ויש שם שיעורי תורה, ועל כל פנים, אינו נופל ברמתו, מהרמה של המתפללים בבית הכנסת בלדי, עליך לשמור על מנהג אבותיך ולהתפלל בבית כנסת שאמי. אלא אם כן המרחק גדול וקשה לך, או קשה לילדים במיוחד בשבתות ובמועדים. על כל פנים כשאתה מתפלל בבית כנסת בלדי, ואינם מתפללים לחש וחזרה, הרי כל מתפלל מתפלל בלחש, וכך צריך לנהוג. ורק הש"ץ מתפלל בקול. כך שהדבר מותר לך, ואין לך לחשוש שהקדושה וברכת כהנים הם הפסק, שהרי כבר בימי המשנה התפלל מוסף של ראש השנה, בגלל אורכן תפילה אחת ולא חששו מפני הפסק.

תאריך: 
28/06/04 ט' תמוז התשס"ד
תגיות: 
x

Audio Playlist