סדר ישיבה בביה"כ

שאלה: 

לכבוד מו"ר הרב הגאון רצון ערוסי יצ"ו. ב"ה, יסדנו בית כנסת באחת השכונות החדשות בירושלם עיה"ק, ואנו מתפללים לפי נוסח אבותינו קרוב מאוד לנוסח שבו התפללתי אצל מו"ר ועט"ר מארי יוסף קאפח זלה"ה, כל הציבור קיבל את הנוסח והכל מתנהל על מי מנוחות ב"ה. ולשאלתי. וועד בית הכנסת החליט לרכוש במימון הציבור ריהוט לביה"כ, ז"א כסאות, וקבע שסדר הישיבה יהיה שורות שורות לכוון ההיכל ולא כפי שנהגו אבותינו לשבת מסביב וצמוד לקיר, כשנודע לחלק מהציבור על סדר הישיבה שקבע וועד ביה"כ, היתה התנגדות ורוצים להמשיך ולשבת מסביב כפי שקיים היום. יורנו רבנו כיצד לנהוג?
תודה.

תשובה: 

יש לשמור על ישיבה היקפית בבית הכנסת. זהו מנהג עתיק יומין, ששרידיו נמצאו בבתי כנסת עתיקים מתקופת התנאים. מבחינה זו מנהגנו שונה מהמנהג המובא אצל רבינו, והוא מהמנהגים שהיו אצלנו מלפני שהתוודענו למשנתו של רבינו. דומה שמנהג זה תואם ומשלים מנהג אחר עתיק יומין שיש אצלנו, שאנו מתפללים כל הציבור ביחד, מילה מילה הברה הברה. כך בזמירות וכך בק"ש, ועל זה דרשו במדרש שיהש"ר, שפמליא של מעלה אומרת לכנסת ישראל, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב. ובישיבה היקפית, שכולם רואים את כולם, וכל הקולות מתנקזים למרכז, מתאפשר קיום תיפלה של כולם ביחד, בקול ערב. ולכן אל תשנו מנהג אבות, כי מנהגי אבותינו נ"ע, תורה הם.

תאריך: 
15/12/04 ג' טבת התשס"ה
x

Audio Playlist