כלי זכוכית

שאלה: 

א. הרמב"ם כתב שכלי זכוכית הן כמתכת, האם זה כולל את הזכוכית החזקה של ימינו שאינה בולעת ( ולכן בכל מקרה צריך ליחד כלי זכוכית לבשר וכלי זכוכית לחלב )?
ב. כלי חרסינה, האם צריך להטביל? (חרס+ציפוי של זכוכית דקה? האם "אבר" (שהרמב"ם כתב בעניין כלים מצופים לטבילה) זה רק מתכת או גם זכוכית?תודה רבה!

תשובה: 

א. מדברי הרמב"ם משמע, שלעניין מאכלות אסורות זכוכית כמתכת, ולכן גם לזכוכית כמו של ימינו, יש לייחד כלים מיוחדים לבשר, וכלים מיוחדים לחלב.
ב. כן. במיוחד למנהגינו שטובלים כלים בלי ברכה, עיין רמ"א, שו"ע, יו"ד, קכ, א.

תאריך: 
11/02/05 א' אדר א' התשס"ה
תגיות: 
x

Audio Playlist